www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalget har 23 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Lokaludvalgenes valgperiode følger kommunalvalgscyklussen. Hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation efter et kommunalvalg, får en lokal repræsentant i lokaludvalget. Lokaludvalgets øvrige medlemmer bliver udpeget på et opstillingsmøde, hvor medlemmer af lokale foreninger, organisationer, brugerbestyrelser og lignende kan stille op. For hvert lokaludvalgsmedlem er der desuden valgt op til to suppleanter.

Hvis du gerne vil i kontakt med et medlem, men mangler deres kontaktoplysninger, kan du skrive en mail eller ringe til sekretariatet kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Formandskab

Formand –  Joan Røge, EF Kalvebodhus

1. næstformand – Kirsten Lind, Enhedslisten

2. næstformand – Jan Fønss

Lokaludvalgets medlemmer

POLITISKE PARTIER  
Parti Repræsentant Email
Socialdemokraterne Karin Frederiksen Send mail
1. suppleant Peter Lund Jensen Send mail
Radikale Venstre Helle Dahn Send mail
1. suppleant Fatemeh Shahmarvand Send mail
Konservative Johan Thornberg (Socialudvalgsformand) Send mail
Socialistisk Folkeparti Steen Eriksen (Kulturudvalgsformand) Send mail
1. suppleant Søren Hvalkof Send mail
2. suppleant Lise Granerud Send mail
Dansk Folkeparti Bendt Tobiassen Send mail
Enhedslisten Kirsten Lind (2. næstformand) Send mail
1. suppleant Bolette Westerholt Küllmann Send mail
2. suppleant Ann Skovle Send mail
Liberal Alliance
Venstre

Lokale foreninger

 Bymiljø  
Status Forening Repræsentant Email
Medlem Det Grønne Knæ Ann Birk Vikkelsø (Bymiljudvalgsformand) Send mail
1. suppleant Det Grønne Knæ Rikke Bjørnsson Send mail
2. suppleant Boligforeningen 3B,
Afdelingsbestyrelse
1-6064, Damagervej
Harry Ottosen send mail
Medlem Bådeklubben Sjællandsbroen Dan Jønsson Send mail
1. suppleant Kalvebodbådelaug John Duckert Send mail
2. suppleant Bådeklubben Sjællandsbroen Jens Schulz Send mail
Medlem Badekompagniet Sluseholmen Anne Marie Holm Send mail
Medlem GF Sluseholmen Kirsten Bjørton Send mail
1. suppleant Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv Jørgen Topp Lassen Send mail
2. suppleant GF Sluseholmen Lau L. Lindberg Send mail
Medlem Sydhavnsforeningen Jan Fønss Send mail
Medlem Afdelingsbestyrelsen for Karré 8,
Frederiksholm
Peter Ravn

 

Det Sociale  
Status Forening Repræsentant Email
Medlem Bestyrelsen for Brug Folkeskolen Anna Rosenblad Send mail
1. suppleant Skolebestyrelsen Bavnehøj Skole Marianne Kjær Send mail
Medlem EF Kalvebodhus Joan Røge (Lokaludvalgsformand)
Medlem Afdelingsbestyrelsen 1046-4, Karré 18 Junn Ovildsdóttir Send mail
1. suppleant Afdelingsbestyrelsen 1046-4, Karré 18 Benny Sørensen Send mail
2. suppleant Afdelingsbestyrelsen 1046-4, Karré 18 Anette Levin Nielsen Send mail
Medlem Sydhavnscompagniet Brian Lentz Send mail
1. suppleant Sydhavnscompagniet Aase Thomsen Send mail
2. suppleant Frivilligcenter VSV Helle Gerber Send mail
Medlem Motionsklubben Sydhavn Sisse Fagt Send mail
1. suppleant Motionsklubben Sydhavn Elvira Ramovic Send mail

 

Kultur  
Status Forening Repræsentant Email
Medlem Havebyen Mozarts Paul-Erik Lind Send mail
1. suppleant Bådklubben Valby Troels Brücker Send mail
2. suppleant Karens Minde Kulturhusforening Bjarne Andreasen Send mail
Medlem Børnenes Dyremark Mathilde Lunderskov Send mail
1. suppleant Børnenes Dyremark Marie Storr-Paulsen Send mail
2. suppleant Børnenes Dyremark Misha Wolsgaard-Iversen Send mail
Medlem Karens Minde Kulturhusforening Benny Pedersen (1. næstformand) Send mail
1. suppleant  Karens Minde Kulturhusforening Rie Andersen
2. suppleant Karens Minde Kulturhusforening Mie Behrmann Send mail
Medlem Skolebestyrelsen Ellebjerg Skole Hans Præstbro Send mail
1. suppleant Bestyrelsen for Brug Folkeskolen Jakob Bondesen Send mail
2. suppleant Vildrosen Grundejerforening Lise Johansen
Medlem Sydhavn Sogn, Frederiksholm Kirke Per Ramsdal Send mail
1. suppleant Sydhavn Sogn, Frederiksholm Kirke Kristian Simonsen Send mail
2. suppleant Sydhavn Sogn, Frederiksholm Kirke Tine Willer Send mail