www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Der er tre arbejdende fagudvalg under Lokaludvalget. De tre fagudvalg fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til Lokaludvalget fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalgene, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på et Lokaludvalgsmøde. Fagudvalgene mødes en gang om måneden – find datoerne i vores kalender.

Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd. Udvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden. Modsat de øvrige udvalg er Forretningsudvalget ikke et åbent udvalg.

  • Joan Røge – Formand for Lokaludvalget
  • Kirsten Lind – 1. Næstformand
  • Jan Fønss – 2. Næstformand
  • Ann Vikkelsø – Formand for Bymiljøudvalget
  • Johan Thornberg  – Formand for Socialudvalget
  • Steen Eriksen– Formand for Kulturudvalget

Fagudvalg

Fagudvalgene er åbne for aktive borgere, der har lyst til at være med. Henvendelse sker via sekretariatet

Bymiljøudvalget  arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur.
Formand: Ann Vikkelsø

Ann Birk Vikkelsø av@ve.dk
Dan Jønsson 71@hf-engvang.dk
Kirsten Bjørton kirstenbjo@gmail.com
Jan Fønss mikoguden@yahoo.dk
Peter Ravn peter@ravn.net
Helle Dahn helle@dahn.dk
Lasse Grosbøl lasse@grosboel.dk
Johan Thornberg thornberg.johan@gmail.com
Rie Storr rie_ras@yahoo.com
Jørgen Topp arvad.topp@privat.dk
Mathias Rudolph mr@futurechild.dk

Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt.
Formand: Steen Eriksen

Paul-Erik Lind pelind@comxnet.dk
Mathilde Lunderskov mathildelunderskov@gmail.com
Benny Pedersen bpe1954@gmail.com
Hans Præstbro hans@loftmedia.dk
Per Ramsdal pr@km.dk
Steen Eriksen s.eriksen@oncable.dk
Kirsten Lind jak_lind@vip.cybercity.dk
Troels Brücker troelsbry@gmail.com
Jakob Bondesen jakob@mobilkokken.dk

Socialudvalget arbejder med integration, børn & unge, ældre, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse.
Formand: Junn Ovilsdottir

Anna Rosenblad anna@stubnet.dk
Joan Røge joan.roge@gmail.com
Benny Sørensen b.prang@youmail.dk
Brian Lentz Brian.Lentz@sydhavnscompagniet.dk
Bolette Westerholt Küllmann bolettes@gmail.com
Marianne Kjær mariannekjaer@gmail.com
Junn Ovildsdóttir junn.o@hotmail.com
Johan Thornberg thornberg.johan@gmail.com
Karin Frederiksen   krf@kab-bolig.dk
Sisse Fagt  sissefagt2500@gmail.com