www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Mozarts Plads arrangement
UDGIVET feb 2010 11

Mozarts plads udgør et fysisk centrum i Kgs. Enghave, men som pladsen ser ud i dag, er den hverken centrum for leg, kulturelle aktiviteter eller et centralt mødested. Pladsen fremstår meget nedslidt og uinspirerende. Dette skal der laves om på! [Mere…]


Bydelsplanseminar
UDGIVET jan 2010 29

Lørdag den 23 Januar kom bydelsplanen til at tage form. Alle de mange gode ideer, der i løbet af efteråret er blevet stillet af borgerne her i Kgs. Enghave, blev diskuteret og prioriteret. [Mere…]


Borgermøde om tung trafik i sydhavnen
UDGIVET jan 2010 22

Er du tilfreds med vejen til dit barns vuggestue eller børnehave? Er du tilfreds med dit barns skolevej? Er du tilfreds med at bo tæt på den tunge trafik? [Mere…]


Nytårskur i Kgs. Enghave 2010
UDGIVET jan 2010 19

Nytårskuren havde til formål at skabe dialog mellem nøglepersoner for Sydhavnens fremtidige udvikling. Det fremgik af Joan Røges oplæg, formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg, at Sydhavnen bobler af potentiale. Nabil Ben Chaabane, Bydelsudvikler for Kgs. Enghave, fortsatte og pegede på hvor vigtig kommunikationen mellem bydelens forskellige interessenter er. [Mere…]