www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bavnehøj skole er Københavns bedste folkeskole
UDGIVET mar 2017 22

Bavnehøj Skole er den syvende bedste skole i København, men da de, der ligger før på listen, alle er privatskoler, er Bavnehøj Skole faktisk Københavns bedste folkeskole. 

Hvad fortæller tallet for undervisningeffekt?

Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. Bavnehøj Skole ligger nummer 31 i landet, men nummer 7 i Københavns Kommune i følge den nye undersøgelse fra Cepos om de danske skolers undersvisningseffekt.

2016
#
Skole UE Type Kommune Rang i
kommune
Gennemsnitlig
UE
2013/2014-2014/2015*
31

Bavnehøj
Skole

0,7 Folkeskole København 7 -0,15
236 Bavnehøj
Skole
0,3 Folkeskole Aarhus 13 -0,15
Beregning af undervisningseffekt

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal, jfr. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (løbende). (kilde: Cepos)


Skriv en Kommentar