www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET sep 2019 27

I forbindelse med den nye Metrostation på Mozarts Plads, er der netop nu et nyt lokalplanforslag i høring. Derfor inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen til borgermøde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19.00-21.00 på Karens Minde

Lokalplanen vil muliggøre en ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen. Der tale om en landskabelig og trafikal bearbejdning af pladsen, indretning af den kommende metrostationsforplads og tilpasning til det omgivende byrum. Lokalplanen muliggør derfor ikke ny bebyggelse på pladsen.

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 16. september 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 19. september 2019.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 17. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget er i høring frem til 14. november 2019

Du kan afgive dit høringsvar her, hvor du også kan finde yderligere information om sagen.