www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgermøde om Sydhavnsmetroen
UDGIVET sep 2015 17

Den 21. september 2015 kl. 19-21 kan du høre mere om VVM-redegørelsen for metro til Sydhavnen, når Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg sammen med Økonomiforvaltningen og Metroselskabet inviterer til borgermøde.

Københavns Kommune har udarbejdet en VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen. Borgerrepræsentationen har den 20. august 2015 besluttet at sende VVM-redegørelsen i offentlig høring, og høringsperioden løber fra den 24. august til og med den 18. oktober 2015.

Mødet afholdes på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

VVM-redegørelse for Sydhavnsmetroen

Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere de miljømæssige virkninger af Sydhavnsmetroen i anlægs- og driftsfasen, så man tidligt kan tage højde for de mulige miljømæssige påvirkninger, og derved undgå eller mindske væsentlige negative virkninger.

I VVM redegørelsen indgår både den aftale og finansierede løsning for metro til Ny Ellebjerg, hvor metroen ender på en station i terræn på sydsiden af stationen, og det alternative forslag, hvor stationen bliver nedgravet og placeret på nordsiden af stationen.

Læs VVM-redegørelsen på Bliv Hørt. Her kan du komme med høringssvar ind til den 18. oktober.

Mozarts Plads og Sluseholmen

Kgs. Enghave Lokaludvalg er særligt interesserede i, hvordan byggepladsen på Mozarts Plads vil påvirke beboerne. Bliver der mulighed for alternative opholdsmuligheder eller aflastningsboliger og kan arbejdspladskørsel på de små veje omkring pladsen undgås?

Det er endnu ikke besluttet, hvordan stationen skal placeres ved Sluseholmen. Her er der fordele og ulemper ved placering og og under anlælg, som er væsentlige at få belyst på mødet.

Kom med inputs

På borgermødet vil VVM redegørelsen blive præsenteret, hvorefter deltagerne deles op i tre caféer, hvor man kan diskutere henholdsvis:

  • Fisketorvet, Enghave Brygge og Sluseholmen
  • Mozarts Plads
  • Ny Ellebjerg

På cafeerne deltager både folk fra kommunen og fra Metroselskabet.

Aalborg uni slide 21092015


Skriv en Kommentar