www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
BUDGET 2017: Hvad får Sydhavnen?
UDGIVET sep 2016 14

Tirsdag eftermiddag landede budget’17, efter der var indgået et bredt forlig på Københavns Rådhus. Alle partierne er med i budgetforliget. I Sydhavnen er det især børne- og ungeområdet og det sociale område, der er blevet tildelt midler i budgettet. 

Særligt børne- og ungeområdet og det sociale område bliver tilgodeset i Budget’17 igennem helhedsrenovering af Bavnehøj SKole og Strandparkskolen, Ellebjerg Skole der bliver en del af Fremtidens Fritidstilbud og midler til at fortsætte projektet Ung mor på vej. Derudover er vi spændte på, hvad det kommer til at omfatte, at der skal udarbejdes handleplaner for Sydhavnen som erhvervsbydel.

  • Med Budget’17 sættes i alt 822 mio. kr. af til at helhedsrenovere ti skoler i København, heriblandt Bavnehøjskole og Strandparkskolen i Sydhavnen.
  • I partnerskabet ”Ung mor på vej” får unge mødre støtte og vejledning til at skabe en sund udvikling for sig selv og deres børn. Der sættes 3,9 mio. kr. af til at fortsætte projektet i Sydhavn.
  • Med budget 17 fortsættes indsatsen for et tryggere København. Der sættes 62,8 mio. kr. til at fortsætte bl.a. tryghedspartnerskaberne, heriblandt SydhavnsCompagniet.
  • 1,3 mio. kr. i drift i 2017-2020 til projekt Din Betjent, som styrker samarbejdet mellem politi og kommunale medarbejdere samt igangsætte kriminalitetsforebyggende kampagner.
  • 7,0 mio. kr. i overførsler i 2017 til den lokalforankrede beskæftigelsesindsats, fx Settlementet, SydhavnsCompagniet og Indvandrerkvindecenteret.
  • Parterne er enige om at videreudvikle en række strategiske erhvervsbydele i København ved at sætte fokus på det enkelte områdes erhvervsmæssige og forskningsmæssige styrker. Der skal udarbejdes handleplaner for 5 bydele: Copenhagen Science City, Sydhavnen, Kødbyen, Ørestad og Amager Øst.
  • Der afsættes 175,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2016-2019 til Fremtidens Fritidstilbud på 15 skoler, heriblandt Ellebjerg Skole.

Læs faktaarket og aftaleteksten for Budget’17

koebenhavn-en-by-for-alle-budget-2017-oversigt koebenhavn-en-by-for-alle-budget-2017-kort-fortalt


Skriv en Kommentar