www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bydelsplan for Kgs. Enghave 2013
UDGIVET feb 2013 04

Renovering af Mozarts Plads og Karens Minde Kulturhus, et dækkende lokalt medie, en aflang plads langs Enghavevej, metro til Sydhavnen og sikring af naturplejen på Sydhavnstippen. Det er nogle af de 15 projektforslag, som Lokaludvalget med i deres forslag til Bydelsplan for Kgs. Enghave 2013. Nogle af projekterne i planen har der allerede været arbejdet med i flere år, mens andre er nye. Fælles for dem er, at de er udtryk for Lokaludvalget og mange sydhavneres overordnede ønsker for bydelen og dens udvikling. Alle lokaludvalgene i København har lavet bydelsplaner for hver deres bydel, og samtlige 12 planer vil i den kommende tid cirkulere i de politiske udvalg, der bestemmer over hver af kommunens forvaltninger. Udvalgene vil komme med overordnede kommentarer og komme med bud på, hvilke af forslagene, der kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, der er afsat for i år. Der udover er det meningen, at Borgerrepræsentationen også i de kommende års budgetforhandlinger skal lade sig inspirere af bydelsplanerne. Det er én af Kgs. Enghave Lokaludvalgs opgaver at sørge for, at vores projekter ikke går i glemmebogen. I april 2013 har bydelsplanen været hørt i alle udvalg og kommer til endelig behandling i Borgerrepræsentationen. Samtidig vil der være en mindre udstilling om alle byens bydelsplaner på Rådhuset. Bydelsplanen kan downloades her.


Skriv en Kommentar