www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bag om bydelen

Kgs. Enghave/Sydhavnen er en blå og grøn bydel der strækker sig med sine lange kyststrækninger langs Kalveboderne og med store grønne områder.

Der bor godt 17.000 borgere i bydelen.

Begyndelsen
Bydelen opstod i 1900-tallets begyndelse omkring store industrivirksomheder i havne-området, men disse er i den sidste snes år blevet afløst af moderne erhvervs-virksomheder inden for elektronik og kommunikation.

Kgs. Enghave omfatter tre ’gamle’ arbejderkvarterer:

  • Frederiksholm er det ældste kvarter med dybe rødder i den kooperative arbejderbevægelse – det præger stadig værdier og foreningsliv og det kan læses ud af gadenavnene.
  • Bavnehøj skød op fra 1920’erne med en blanding af andelsboliger og kommunale boliger der i vid udstrækning nu er solgt til ejerlejligheder.
  • Musikbyen med sine gadenavne opkaldt efter klassiske komponister er lavere etage-boliger med små forhaver opført i 1930’ernes funkis-stil.

Et stort antal havekolonier præger bydelen, og tre af disse fungerer som helårsboliger. Derudover har bydelen fået et nyudbygget byområde i Teglholmen/Sluseholmen med integreret bolig og erhverv. Havnepromenader, kanaler og grønne gårdrum danner et amsterdaminspireret miljø i det nye Sydhavnen og skaber plads til nye borgere i bydelen.

Plads til alle
Kgs. Enghave/Sydhavnen er en mangfoldig og rummelig bydel. De ’skæve’ eksistenser har præget bydelen helt fra starten af 1900-tallet, hvor hjemløse og andre udstødte slog sig ned i hjemmelavede boliger, og her er stadig plads til alle!