www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
By og miljø

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fra starten haft stort fokus på, hvordan vi i Kgs. Enghave kan få en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Konkret arbejder vi i Lokaludvalget og i vores Bymiljøudvalg særligt med tre områder og du er mere end velkommen til at være med!

 • Trafik
 • De grønne områder
 • Energi

 

Trafik
Vi arbejder for at få mindre gennemkørende biltrafik tværs gennem bydelen. Trafikken både forurener, gør det mere utrygt at færdes på cykel og til fods samt afskærer flere byområder fra hinanden. Derudover arbejder vi på, at få forbedret den kollektive trafik og give bedre muligheder for cyklister og fodgængere.

Det sker både gennem møder med politikere og forvaltninger, og ved at udvalget f.eks. har lavet cykel- og løbekort over bydelen og samarbejdet med Statoil om opsætningen af en cykelplejeplads.

De grønne områder
Kgs. Enghave Lokaludvalg arbejder for at sikre og udvikle flere grønne områder. F.eks. har holmene alt for få grønne arealer, og Lokaludvalget gør jævnligt forvaltningen opmærksom på, at den Grønne Kile, som skal etableres herude, er alt for længe undervejs.

Lokaludvalget har også overtaget rollen som tovholder for partnerskabet Tippen Syder, som arbejder på at udvikle naturområdet Sydhavnstippen. Her er arrangementer mindst fire gange årligt, faste poster til orienteringsløb, bigård og meget andet.

Energi
Sammen med borgergruppen Grøn energi i Sydhavnen, arbejder Kgs. Enghave Lokaludvalg for, at det skal blive muligt for boligforeninger mv. at købe andele i de vindmøller, der formodentligt kommer til at stå ved Kalvebodløbet. Samtidig vil vi udbrede kendskabet til, hvordan man kan spare på energien, få mere grøn energi og renovere energivenligt.

Spørg om miljø (og kom med gode tips og ideer)
Du kan låne en el-måler, prøve en el-ladcykel og stille alle mulige spørgsmål om miljø. Kan vi ikke selv svare, finder vi nogen, der kan. Vi vil også meget gerne høre om dine gode miljø-tips eller – ideer.

Der er mange måder at deltage i miljøarbejdet på. F.eks. kan du hjælpe med arrangementer eller naturpleje på Tippen eller indgå i forskellige arbejdsgrupper med fokus på trafik eller energi.

Kontakt Katja Lange eller Felix Becker, så I kan tage en snak om, hvilke muligheder der er, og hvad du har lyst til.

Links

 • Go’Energi – Gode råd om energibesparelser i hjemmet, i mindre erhverv og i det offentlige.
 • Giv et praj – Fortæl kommunen, hvor der er huller i cykelstien, skrald i gaden eller fyldte skraldespande.
 • Forbrugerkemi – Informationer om kemi og miljø i hverdagens produkter. Siden er ikke opdateret siden november 2013, men har stadig nyttige informationer og tips.
 • Ecolabel.dk – Oversigt over produkter med miljømærkerne blomsten og svanen.
 • Alt om økologi – Økologisk Landsforenings hjemmeside med generelle informationer om  økologi, miljø, sundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.
 • Hverdagskemi – Miljøstyrelsens facebook-side om de produkter, vi dagligt anvender.
 • Ressource- & Affaldsplan 2018 – Kbh. Kommunes målsætninger på affald og ressourcer.
 • Sydhavnstippen.dk – om Sydhavnstippens historie, dyreliv, arrangementer og så videre.

2 Kommentarer

 1. Lotte A Nielsen siger:

  Til Københavns Kommune,

  Jeg henvender mig med håb om at vi i fællesskab kan gøres noget til beskyttelse af dyr ,natur og miljøet i Valbyparken.

  Sidste år 1.maj 2014 blev skovbrynet ved Valbyparken udsat for virkelig høj musik uafbrudt fra megafoner i 3-4 timer. Et tidspunkt der er følsomt for fugle der ligger på rede, og hvor mange lokale og besøgende ellers kan nyde den nyudsprungne park.
  Anledningen var Color Run, et løb hvor deltagere løber i Valbyparken og undervejs overdænges med spraymaling.

  Efter løbet var indgangen til parken samt den kilometerlange sti ind i parken tilsølet med spraymaling overalt langs med stien var vegetationen violet og blå, og der lå spraydåser i grøftekanten. I hele maj måned måtte lokale og besøgende finde sig i at den så ellers forårssmukke Valbypark var svinet til af spraymaling.

  Efter planen finder Colorrun sted 1.maj 2015 igen i Valbyparken. Se: (https://billetto.dk/events/61394)

  Der findes andre lokaliteter som egner sig bedre til den slags urbant løb, så som den gamle fabriksgrund ved Refshaleøen. Her ville spraymaling og høj musik ikke spolere smuk natur og være til mindre gene støjmæssigt. Jeg håber at lokaludvalget vil bakke om om forslaget om atskærme naturen i Valbyparken, og flytte Colorrun til et mere passende sted.

 2. lokaludvalget siger:

  Kære Lotte.

  Tak for din henvendelse, som Kgs. Enghave Lokaludvalg har drøftet på seneste udvalgsmøde. Vi har fået oplyst fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som har givet tilladelse til arrangementet, at der ikke bliver brugt spraymaling, men farvet majsmel, og at der i år vil blive gjort mere ud af rengøringen efter arrangementet.
  Vi vil følge med i, hvordan det løber af stablen i år, og vil derefter tage stilling til, om det er en sag, vi vil gå mere ind i til næste år i god tid inden arrangementet.
  Så vi vil meget gerne høre fra dig og andre borgere igen efter Color Run. Enten her på siden eller på mail: kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Skriv en Kommentar