www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Lokaludvalget mener…

Kgs. Enghave Lokaludvalg har som et organ under Københavns Kommune mulighed for at øve sin indflydelse på forskellige måder. En måde er via høringerne, som du kan finde her.

En anden måde skabe fokus på bestemte sager i bydelen er, at sende opfordringer til Borgerrepræsentationen, breve stilet til bestemte borgmestre eller partier, eller at sende udtalelser til borgerrepræsentationen på opfordring fra bestemte udvalg under Borgerrepræsentationen.

Herunder kan du læse forskellige breve, Lokaludvalget har sendt til Borgerrepræsentationen, borgmestre eller kommunalt repræsenterede partier.

 

Budgetønsker fra Kgs. Enghave Lokaludvalg til Borgerrepræsentationen Budget 14 og  Budget 15

 

Inputs til skoleområdet

 

Ønske om Kgs. Enghave som selvstændig bydel

 

Svar på opfordring fra Økonomiudvalget om, at Lokaludvalget sender en udtalelse om den aktuelle situation vedr. ekstremisme i Sydhavnen
(Punkt 11 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 17.06.14)

 

Skriv en Kommentar