www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Studerende i Sydhavnen

Her kan du få hjælp til at finde rundt i Sydhavnen og måske finde inspiration til en opgave eller et projekt. Kontakt sekretariatet eller lokaludvalgsmedlemmerne her.

København SV

Karens Minde Kulturhus, Sydhavnstippen, Lorterenden, Den Grønne Kile, kanaler, slusen, Vestre Kirkegård, havnebad, Københavns Fødevarefællesskab, haveforeninger, tilflyttere, sydhavnere.

Bydelen er vokset ud af det klassiske Kgs. Enghave med almene boliger, haveforeninger og grønne områder til også at omfatte den nyere bydel Sydhavn – Teglholmen og Sluseholmen. Der byudvikles i stor stil på holmene, hvor både andele, ejerlejligheder, almene boliger og tilmed en ny folkeskole, er kommet til.

Sammenbinding

Som konsekvens af byudviklingen, tænkes der mange tanker om sammenbindingen af de to områder i bydelen, så bydelens borgere og brugere kan få gavn af de mange tilbud og forskelligheder, der findes rundt omkring i bydelen. Hvordan skabes der en form for Sydhavnsidentitet på tværs af Sydhavnsgade, en fysisk overgang over Sydhavnsgade og sikre skoleveje for børnene? Tilstedeværelsen af flere nye uddannelsesinstitutioner i bydelen stiller ligeledes nye krav til bydelens indretning, fx i forhold til studieboliger, caféer og restauranter, kulturtilbud og butiksliv.

Boliger, børnefamilier og beboersammensætning

Bydelen har med andre ord brug for sammenbinding og Københavns Kommunes støtte til at skabe trafikale forbindelser, bygge boliger til alle og tage ordentlig hånd om de svageste borgere. Lokaludvalgets bekymring er, at der med de mange små boliger ikke er plads til børnefamilierne, som også er vigtige for at opnå en blandet beboersammensætning og folkeskoler, der ikke bliver tynde i toppen, som følge af fraflytning til større boliger.

Lokaludvalget håber, at der kan findes boliger til de mange studerende der gerne vil bo i bydelen og hvis antal vil vokse i kraft af Aalborg Universitets udbygning samt de kommende uddannelsesinstitutioner på Carlsberg.

Nye tider

I de kommende år vil bydelen opleve mange forandringer, bl.a. gennem to områdefornyelser, en kommende metrolinje gennem bydelen og et sammenbindingsprojektforslag mellem den gamle og den nye del af bydelen på foranledning af Realdania-fonden.

Begynd din tur i bydelen her.

Projektforslag til de studerende

Som udgangspunkt er Lokaludvalget altid interesseret i at hjælpe projekter på vej, der søger at finde løsninger, som kan skabe byudvikling og interaktion mellem de forskellige byområder i Sydhavnen;

Det kan f.eks. være bud på et bæredygtigt Sydhavnsmedie. Det kan også være konkrete udstillinger/forestillinger/midlertidige installationer, der afprøver nye muligheder for ophold og dialog mellem beboere og brugere af Sydhavnen. Lokaludvalget fokuserer også på, hvordan der skabes bedre forhold for en sundere livsstil i hverdagen i relation til f.eks. mad, motion og rekreative områder. Det kunne også være undersøgelser af folks vaner ift. indkøbssteder, brug af kulturtilbud e.lign, som kan give et billede af, hvordan bydelen bruges eller ikke bruges.

Lokaludvalget deltager for det meste gerne i interviews og kan give guidede ture i området og sekretariatet står også til rådighed for spørgsmål og kontakter til relevante lokale aktører.

Fotos: Lasse Grosbøl, Paul-Erik Lind, Trine Vinding og Lokaludvalgssekretariatet.

1 Kommentar

  1. klaus siger:

    Måske er det bare mig, men jeg synes ikke der er sammenhæng pt. Det er ikke brok, men bare en konstatering. De nye byggerier kræver en naturligt nok, en vis kapital, hvor det “gamle” sydhavn ikke rigtig kan følge med. Det giver lidt en kultur forskel der er til at smage på…

Skriv en Kommentar