Møder og fagudvalg

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden.

Lokaludvalgsmøder

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden til lokaludvalgsmøde. På møderne orienterer vi hinanden om vores arbejde i de forskellige fagudvalg, behandler puljeansøgninger og drøfter aktuelle sager, som vedrører Sydhavnen. 

Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende.

Referater og dagsordner til lokaludvalgsmøder

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde referater og dagsordener fra lokaludvalgsmøderne.

Fagudvalg

Der er tre fagudvalg under lokaludvalget:

1. Bymiljøudvalget 

Bymiljøudvalget arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur i Sydhavnen.

2. Kulturudvalget

Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt i Sydhavnen.

3. Socialudvalget

Socialudvalget arbejder med integration, børn & unge, ældre, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse i Sydhavnen.

Baggrundsgrupper for lokaludvalget

Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar, laver projekter og arrangementer i bydelen og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalgene, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets ordinære møde. 

Fagudvalgene mødes en gang om måneden og er åbne for aktive borgere, der har lyst til at være med. 

Mødeplaner for de forskellige udvalg

Mødeplan for lokaludvalgsmøder 2022

Vi holder vores lokaludvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, torsdage kl. 19-22.

Mødeplan 2022

 • Torsdag den 27. januar
 • Torsdag den 24. februar
 • Torsdag den 24. marts
 • Torsdag den 28. april
 • Torsdag den 19. maj
 • Onsdag den 22. juni
 • Torsdag den 25. august
 • Torsdag den 29. september
 • Torsdag den 27. oktober
 • Torsdag den 24. november
 • Torsdag den 15. december
Mødeplan for Bymiljøudvalget

Vi holder vores Byudviklingsudvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, torsdage kl. 19-21.

 • Torsdag den 6. januar
 • Torsdag den 3. februar
 • Torsdag den 3. marts
 • Torsdag den 31. marts
 • Torsdag den 5. maj
 • Torsdag den 2. juni
 • Torsdag den 4. august
 • Torsdag den 8. september
 • Torsdag den 6. oktober
 • Torsdag den 10. november
 • Torsdag den 1. december
Mødeplan for Kulturudvalget

Vi holder vores Kulturudvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, torsdage kl. 16-18.

 • Torsdag den 6. januar
 • Torsdag den 3. februar
 • Torsdag den 3. marts
 • Torsdag den 31. marts
 • Torsdag den 5. maj
 • Torsdag den 2. juni
 • Torsdag den 4. august
 • Torsdag den 8. september
 • Torsdag den 6. oktober
 • Torsdag den 10. november
 • Torsdag den 1. december
Mødeplan for Socialudvalget

Vi holder vores Kulturudvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, mandage kl. 18-20.

 • Tirsdag den 4. januar
 • Tirsdag den 1. februar
 • Tirsdag den 1. marts
 • Mandag den 28. marts
 • Mandag den 2. maj
 • Mandag den 30. maj
 • Mandag den 1. august
 • Mandag den 5. september
 • Mandag den 3. oktober
 • Mandag den 7. november
 • Mandag den 28. november