www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
DN klager over udfaldet af fredningssag
UDGIVET jan 2015 06

I november måned afviste Fredningsnævnet at ville frede hele Tippen. Det er derfor stadig kun den sydligste del (cirka området med fårefold), der er fredet, mens den nordlige del er ‘udlagt til rekreative formål’ i Kommuneplanen.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening (DN) valgt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi de mener, at det bør fredes på grund af dets store ‘betydning for almenheden’. Sagen er derfor ikke afsluttet endnu.

Vi følger op på sagen løbende, når der er nyt at berette.

Her kan du, hvilke områder i København Danmarks Naturfredningsforening har fået fredet, 

 


Skriv en Kommentar