www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
En række anlægsprojekter i Sydhavnen sættes i bero
UDGIVET jan 2019 09

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 har regeringen og KL pålagt kommunerne et anlægsloft, og det går hårdt udover anlægsprojekter i København – herunder også i særdeleshed Sydhavnen. 

Miljø- og teknikforvaltningen har måtte prioritere

Staten har sat et anlægsloft for kommunale bygge- og renoveringsprojekter for at undgå overophedning af økonomien, og derfor er Teknik- og Miljøforvaltningen nødsaget til at imødekomme en større besparelse på omtrent 500 millioner kroner for at kunne overholde de kommunale budgetter for 2019. Dette kommer til at gå ud over en lang række anlægsprojekter i hele København, som må sættes i bero i 2019.

Områdefornyelse, anlægsprojekt og skybrudssikring må vente


Desværre kommer dette også til at gå udover Sydhavnen, hvor disse anlægsprojekter sættes i bero henover 2019:

Områdefornyelsen Bavnehøj

Skybrudsprojektet ved Karens Minde Aksen

Anlæg af Pioparken

Op til forhandlingerne var der også en række andre projekter i spil, herunder Valby Strand, men heldigvis er dette projekt blevet prioriteret i budgetterne for 2019. 

Pioparken er et af de projekter, der må sættes i bero

Stadig uvist om de endelige konsekvenser af besparelserne

Teknik- og Miljøforvaltningen vil komme med yderligere information om, hvad det har konsekvenser for de enkelte projekters forløb og områdefornyelsens organisering, men for nuværende er det planlagt, at de nævnte projekter skal sættes i bero henover 2019 for at overholde anlægsloftet.

Hvis du vil læse nærmere om beslutningen fra Miljø- og Teknikudvalget, kan du læse indstillingen og beslutningen her via dette link. 


Skriv en Kommentar