Vær med

Brænder du for Sydhavnens udvikling? Og vil du gerne være medlem af lokaludvalget eller være med i arbejdet på anden vis?

Brænder du for Sydhavnens udvikling?

Arbejdet i lokaludvalget er ulønnet, og lokaludvalgsarbejdet kan være for dig, der interesserer dig for nærdemokrati og har en passion for Sydhavnen. 

Du kan være med på flere måder:

  1. Du kan blive medlem af lokaludvalget eller få en suppleantpost ved at stille op til lokaludvalget ved valgmøderne hver fjerde år. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du stiller op til lokaludvalget.
  2. Du kan være med i et af de tre fagudvalg, som er åbne for alle og som fungerer som baggrundsgrupper for lokaludvalget. De tre fagudvalg arbejder med henholdsvis bymiljø, kultur og det sociale område i Sydhavnen. 

Tid og kompetencer

Når man stiller op som medlem i et lokaludvalg, skal man være opmærksom på, at det kræver lidt tid, selvom det er ulønnet arbejde. Som minimum skal man forvente at kunne afsætte 5-10 timer om måneden primært til mødeaktiviteter.

Der afholdes lokaludvalgsmøder 11 gange om året. Alle udvalgsmedlemmer får tildelt to suppleanter, der kan deltage i møderne, hvis medlemmet skulle blive forhindret. Derudover har både medlemmer og suppleanter mulighed for at byde ind på udvikling af projekter samt at deltage i afviklingen af de forskellige aktiviteter, vi afholder i bydelen. Det kunne fx være borgermøder, julefesten eller Høstpicnic.

Medlemmerne skriver også høringssvar til kommunen og indimellem også debatindlæg eller læserbreve til lokalaviserne.

Bag lokaludvalget står et professionelt sekretariat, der hjælper med jura, formidling af kontakter til kommunen, planlægning af events, møder og meget mere. Man skal derfor ikke afholde sig fra at stille op, fordi man er usikker på, om man kan finde ud af det.

Mangfoldighed

Københavns Kommune og Kgs. Enghave Lokaludvalg opfordrer til, at alle myndige interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold stiller op til valg til lokaludvalget.

Det gør vi fordi, mangfoldighed er en grundsten i det nære demokrati og en nødvendighed for at sikre, at lokaludvalget står stærkest som repræsentant for et samlet Kgs. Enghave.

Valgmøde

Hvert fjerde år holdes der valg til lokaludvalgene. Det sker et par måneder efter kommunalvalget. Det seneste valgmøde blev afholdt den 26. februar 2018, og vi holder valg igen i foråret 2022.

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav, at du bor i Kgs. Enghave/Sydhavnen, og du behøver ikke være formand eller med i bestyrelsen i den forening, du repræsenterer.

Alle foreninger i Kgs. Enghave kan tilmelde en repræsentant til valgmødet, der enten kan stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan tilmelde sig valgmødet, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter i bydelen Kgs. Enghave.

Hold øje med indkaldelse til valgmøde

Efter et kommunalvalg vil lokaludvalgets sekretariat indkalde alle foreninger i bydelen til valgmøde. Du kan tilmelde dig på vegne af din forening og dermed stille op lokaludvalget. Du kan også tilmelde dig valgmødet, hvis du gerne vil være med til at vælge, hvem der skal sidde i det nye lokaludvalg.

Hold derfor øje med din mailbox eller lokaludvalgets hjemmeside og facebook, når kommunalvalget nærmer sig.