Medlemmer

Kgs. Enghave Lokaludvalg har 23 medlemmer, hvoraf 14 er foreningsrepræsentanter, og 9 er politiske repræsentanter.

Lokaludvalget består af repræsentanter for bydelens forskellige bestyrelser, foreninger og netværk  og af repræsentanter fra de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden følger kommunalvalgets cyklus. 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd. Udvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende lokaludvalgets sager og dagsorden. Modsat de øvrige udvalg er Forretningsudvalget ikke et åbent udvalg.

 • Joan Røge, formand for lokaludvalget
 • Jan Fønss, 1. næstformand
 • Ole Asbjørn Riis, 2. næstformand
 • Ann Vikkelsø, formand for Bymiljøudvalget
 • Steen Eriksen, formand for Kulturudvalget
 • Hans Præstbro, formand for Socialudvalget

Lokaludvalgets sammensætning

Foreningsrepræsentanter

 • Lise Holm Brylle, Dansk Metal
 • Ann Birk Vikkelsø, Det Grønne Knæ
 • Jan Mathiesen, Fiskerhavnens Venner
 • Dan Jønsson, Bådeklubben Sjællandsbroen
 • Jan Fønss, Sydhavns Foreningen
 • Hanne Mai Dalgaard, Sydhavnen Handler
 • Brian Lentz, SydhavnsCompagniet
 • Marit Dalsgaard, Havebyen Mozart
 • Marie Storr-Paulsen, Børnenes Dyremark
 • Joan Røge, EF Kalvebodhus
 • Stine Ovgaard, Frederiksholms kirke
 • Paul-Erik Lind, Enghave Kanal
 • Ole Asbjørn Riis, Karens Minde Kulturhusforening
 • Hanne Bierring, Sydhavnshundene

Politiske repræsentanter

 • Nina Svane-Mikkelsen, Alternativet
 • Lofti Boussina, Radikale Venstre
 • Kirsten Lind, Enhedslisten
 • Vakant, Konservative
 • Martin Ancher, Liberal Alliance
 • Steen Eriksen, SF
 • Hans Præstbro, Socialdemokraterne
 • Vakant, Venstre
 • Vakant, Dansk Folkeparti