www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Et godt hverdagsliv

Dette tema Et godt hverdagsliv, er et udtryk for Lokaludvalgets visioner om en styrket indsats inden for boligområdet samt arbejdet med at gøre Mozarts Plads til en plads for hele bydelen og understøtter kommuneplanens visioner om et godt sted at bo og en inkluderende og tryg storby. På samme måde understøtter arbejdet med en styrkelse af det kulturelle liv og de grønne og rekreative områder kommuneplanens visioner om gode kultur- og fritidsfaciliteter og grønne åndehuller.

Visionerne i Kommuneplan 2011 er opdelt i tre overordnede temaer; Et godt hverdagsliv i København, Viden og erhverv i København og København som metropol for grøn vækst. Disse temaer danner grundlag for projekterne i bydelsplanen for Kongens Enghave og afspejler ligeledes opdelingen af bydelsplanen online.

Københavns kommuneplan gælder fra 2011 og gælder fire år frem. Du kan læse mere om kommuneplanen her.
Læs eller download den fulde bydelsplan for Kongens Enghave 2013 her.

Her på siden kan du læse den korte version af de første syv projektforslag fra bydelsplanen 2013. Tryk på linket i hver enkelt overskrift og kom til den lange version.

Projektforslag 1: Sundere bydel
I forhold til resten af København hører for mange af Kongens Enghaves borgere til dem, der lever mest usundt og har de korteste liv. Lokaludvalget ønsker derfor, at der afsættes midler til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Region Hovedstaden udarbejder en sundhedsprofil for Kongens Enghave. Denne profil skal have separate data for bydelen og for de enkelte byområder, og den skal danne grundlaget for en videre skærpet indsats i bydelen.

Projektforslag 2: Mozarts Plads som samlingspunkt
Mozarts Plads er et fysisk centrum i Kongens Enghave, men pladsen er på nuværende tidspunkt nedslidt og har ikke en samlende funktion for hele byområdet. At den bliver det, er et stort ønske fra Lokaludvalget såvel som fra beboere og lokale organisationer og foreninger. De fysiske rammer på pladsen skal forbedres, så de appellerer til flere målgrupper, skaber tryghed og kommer til at rumme de nødvendige faciliteter til diverse offentlige arrangementer.

Projektforslag 3: Liv i byrummet på Enghavevej
Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker, at Enghavevejs bredde og potentiale som byrum udnyttes til mødested og arena for uorganiseret idræt og faciliteter, der understøtter de hårdt pressede idrætsinstitutioner og kulturlivet i bydelen. Det gøres ved, at der anlægges en plads i den vestlige side af Enghavevej på det nuværende vejareal mellem midterrabat og bygninger, som i forvejen rummer netop idræts- og kulturinstitutioner.

Projektforslag 4: Lommeparker
Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker, at bydelen skal have flere offentlige, grønne områder med rekreative muligheder, så borgerne har grønne områder tæt på deres bolig. Områderne skal indeholde varierede udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne: Fysisk aktivitet, leg, afslapning, muligheder for performance m.v. Derfor ønsker lokaludvalget, at der etableres fire lommeparker, heraf to midlertidige og to permanente.

Projektforslag 5: Kongens Enghaves Kultursteder med særligt fokus på Karens Minde
Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker, at der gennemføres en om- og/eller udbygning af Karens Minde Kulturhus, som er et vigtigt omdrejningspunkt for kulturlivet i Kongens Enghave. Et forslag til en mulig ombygning er skitseret i” Helhedsplan for Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek”. Samtidig bør bydelens netværk af kultursteder på sigt udbygges og udvikles, så også andre kulturinstitutioner i bydelen fremmes.

Projektforslag 6: Lokale medier
Bydelen har på nuværende tidspunkt ikke et bydelsdækkende skriftligt medie. Projektet er et treårigt pilotprojekt, hvis formal er, at udvikle et lokalt magasin for hele bydelen. I sammenhæng med magasinet oprettes en bydelsdækkende web-portal, og begge dele skal henvende sig til borgere, ansatte og studerende i Kongens Enghave. Indholdet skal være af lokal interesse og emnerne kan være alt fra politik over kultur og uddannelse til sport m.v.

Projektforslag 7: Sammenbinding af bydelens områder
Stærkt trafikerede veje fungerer som en barriere mellem Tegl- og Sluseholmene og resten af bydelen. Der er derfor et stort behov for, at der etableres en direkte og sikker forbindelse for særligt de bløde trafikanter fra holmene til Sydhavn Station. Lokaludvalget ønsker derfor, at der etableres en stibro fra Sydhavn Station over Sydhavns Plads og Scandiagade til Teglholmen.

Projektforslag 8: Bæredygtig beboersammensætning og social indsats
Der skal udarbejdes en konkret plan for en bæredygtig beboersammensætning i Kongens Enghave, der rummer en stor andel socialt udsatte borgere, blandt andet som følge af den høje udnyttelse af anvisningsretten til bydelens mange almene boliger. Planen skal sikre en sammenhængende bydel med tilstrækkelige ressourcer til de svageste og til at opretholde et varieret byliv med dertil hørende handelsliv, som også tiltrækker andre befolkningsgrupper.

1 Kommentar

  1. Christina Christensen siger:

    Et godt hverdagsliv i København indbefatter for mig også muligheden for at handle ind, uden at blive nødt til at køre derhen i bil. På Sluseholmen kan vi handle ind i Irma eller Metro, begge steder er væsentligere dyrere end de fleste supermarkeder og vi har ikke råd til gøre hverdagens indkøb der. Selvfølgelig bor der en del velhavende omkring os, men det er dog langt fra alle. Jeg har skrevet til Netto og opfordret til at de åbner en butik i området, men de skriver at det kniber med tilladelse. Kan det ikke overvejes at tænke indkøbsmuligheder ind i de nye områder? Mvh. Christina

Skriv en Kommentar