www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Høring: Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer
UDGIVET jul 2018 04

Formålet med revisionen er, at opdatere forskriften og stramme op på de forhold, der i relation til Restaurations- og Nattelivsplanens indsats kan hjælpe til at nedbringe støj- eller lugtgener.

Der er særligt fire opmærksomhedspunkter:

  • Alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal være forsynet med lydsluse.
  • Alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik skal udarbejde en støjmålerapport samt indregulere, blokere og plombere musikanlæg og lign.
  • Restaurationer må ikke spille musik udendørs på offentligt areal udtagen ved en særlig anledning, og da kun efter tilladelse.
  • Vinduer og døre skal være lukkede, i perioder hvor driften kan medføre støj- og lugtgener.

Her kan du læse høringen og sende dit høringssvar ind: Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer

Kgs. Enghave Lokaludvalg sender sit høringssvar ind til august efter lokaludvalgsmødet den 23. august.


Skriv en Kommentar