www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Høringer

Kgs. Enghave Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. 

Hvis du har lyst til at komme med input til Kgs. Enghave Lokaludvalgs høringssvar, kan du kontakte sekretariatet for at høre om hvor og hvornår høringsmaterialet bliver diskuteret, eller du kan sende en mail med dine input.

E-mail: kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Under menupunktet høringer kan du finde de høringssvar som lokaludvalget tidligere har afgivet.