www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Kgs. Enghave Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Nedenfor kan du se de høringssvar lokaludvalget afgav i 2007.