www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
København som metropol for grøn vækst

Under temaet København som metropol for grøn vækst indeholder kommuneplan 2011 visioner om ”Grøn mobilitet”, ”Grønt vækst laboratorium”, ”Klimatilpasningsplan” og ”Verdens første CO2-neutrale hovedstad”. Alle disse visioner understøttes gennem bydelsplanens udviklingsprincipper om grøn energi og klimatilpasning, udbygning af den kollektive trafik, begrænsning af biltrafik og udvikling af nye løsninger til at begrønne og klimatilpasse byens gader.

Visionerne i Kommuneplan 2011 er opdelt i tre overordnede temaer; Et godt hverdagsliv i København, Viden og erhverv i København og København som metropol for grøn vækst. Disse temaer danner grundlag for projekterne i bydelsplanen for Kongens Enghave og afspejler ligeledes opdelingen af bydelsplanen online.

Københavns kommuneplan gælder fra 2011 og gælder fire år frem. Du kan læse mere om kommuneplanen her.
Læs eller download den fulde bydelsplan for Kongens Enghave 2013 her.

Her på siden kan du læse den korte version af de første syv projektforslag fra bydelsplanen 2013. Tryk på linket i hver enkelt overskrift og kom til den lange version.

Projektforslag 9: SMART energi i Sydhavnen
Det er nødvendigt, at der skrues ned for energiforbruget, og at der bruges flere vedvarende energikilder. Projektet fokuserer på, hvordan man inden for et mindre område – en haveforening, almennyttig boligafdeling, andelsboligforening eller lignende – kan skabe lokale, kollektive løsninger på energi-udfordringen. Herunder bl.a. skabelse af lokalt produceret energi og varme og modeller for finansiering heraf.

Projektforslag 10: Lokal afledning af regnvand (LAR) og reduktion af trafikgener på P. Knudsens Gade
Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker, at P. Knudsens Gade trafiksaneres med henblik på sikker skolevej, en naturlig reduktion af den tunge trafik og et mindre forurenet og bedre hverdagsliv for de mange, der bor lige op ad den. Ændringerne af gaden bør ske på en måde, så gaden samtidig bliver en del af et udviklingslaboratorium for løsninger med lokal afledning af regnvand (LAR) i gader med meget lidt plads til ekstra anlæg.

Projektforslag 11: Sammenhængende stisystem
I den stærkt trafikerede bydel, er det særligt vigtigt med et sammenhængende, grønt og trygt stisystem. Derfor skal der først udarbejdes en stiplan for Kongens Enghave, hvis elementer derpå føres ud i livet. Stiplanen skal sikre, at grønne og rekreative områder, kultursteder, skoler, institutioner, offentlig transport og pladser samt grønne stisystemer i nabobydelene forbindes til glæde for cyklister og bløde trafikanter.

Skriv en Kommentar