www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Konstituering af Kgs. Enghave Lokaludvalg
UDGIVET mar 2018 23

Torsag den 22. marts var dagen, hvor Borgerrepræsentationen skulle godkende de 12 nye lokaludvalg i København. Men vigtigst for os i Sydhavnen var det også aftenen, hvor vi konstituererede os i det nye Kgs. Enghave Lokaludvalg. 

Konstitueringen forløb fredfyldt med fordelingen af formandsposterne. I Kgs. Enghave har vi ifølge vores forretningsorden mulighed for at vælge en formand samt en 1. næstformand og 2. næstformand. Hvis der er flere, der stiller op til posterne, afgøres det ved almindelig flertalsafstemning.

Det blev dog ikke nødvendigt med afstemning, da lokaludvalget blev enige om at lade den siddende forkvinde Joan Røge fortsatte på posten, byde Hans Præstbo velkommen som ny 1. næsteformand og lade Jan Fønss fortsætte som 2. næstformand. Tillykke med posterne og tillykke med det nye lokaludvalg.

På lokaludvalgsmødet den 19. april skal det nye lokaludvalg tage stilling til, hvem der skal være formænd- eller kvinder i de tre fagudvalg.


Skriv en Kommentar