www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalget har 23 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Lokaludvalgenes valgperiode følger kommunalvalgets cyklus. Hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation efter et kommunalvalg får en lokal repræsentant i lokaludvalget, og resten af lokaludvalgets medlemmer er repræsentanter for bydelens forskellige bestyrelser, foreninger, netværk og deslige. For hvert lokaludvalgsmedlem er der desuden valgt en eller to suppleanter.

Hvis du vil i kontakt med et lokaludvalgsmedlem eller en suppleant og mangler kontaktoplysninger, kan du kontakte sekretariatet på kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Lokaludvalgets sammensætning

Valgområde Navn Forening /parti Mail
Bymiljø Lise Holm Brylle Dansk Metal
Ann Birk Vikkelsø Det Grønne Knæ
Dan Jønsson Bådeklubben Sjællandsbroen
Jan Fønss Sydhavns Foreningen
Silas Friis Nielsen Ejerforening Teglholmhave
Det sociale område Brian Lentz SydhavnsCompagniet
Anna Katharina Rosenblad Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Charlotte Maria Undén Børnenes Dyremark
Joan Røge EF Kalvebodhus
Kultur og Fritid Stine Ovgaard Frederiksholm kirke
Paul-Erik Lind Enghave Kanal
Sisse Fagt Motionsklub Sydhavnen
Ole Asbjørn Riis Karens Minde Kulturhusforening
Hanne Bierring Sydhavnshundene
Politiske repræsentanter Nina Svane-Mikkelsen Alternativet
Helle Riis Jakobsen Det Radikale Venstre
vacant DF
Kirsten Lind Enhedslisten
Johan Thornberg Konservative
Martin Ancher Liberal Alliance
Steen Eriksen SF
Hans Præstbro Socialdemokraterne
vacant Venstre