www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Nyt lokaludvalg i Kgs. Enghave
UDGIVET feb 2014 25

Der var spændt snakken i krogene og god tone ved valgbordene, da vi mandag aften d. 24. februar fik dannet et nyt lokaludvalg. Vi ønsker tillykke til nye og kendte ansigter.

De opstillede blev hurtigt enige om både valgområderne og antallet af pladser til hvert område. Der var enighed de 20 opstillede imellem, om at der skulle være en ligelig fordeling af pladser. Det resulterede i fem pladser til det sociale område, seks pladser til bymiljøområdet og fem pladser til kulturområdet.

Bred opbakning
”Den hurtige beslutningsproces understregede lokaldemokratiet og den store velvillighed til at styrke bredden i lokaludvalget,” fortæller Anja Englev Olsen, lokaludvalgssekretær. ”Der var desværre ikke så mange tilmeldte som håbet, men de der stillede op og blev valgt, er alle stærke, engagerede medlemmer med et bredt netværk bag sig. Især socialområdet er blevet styrket med flere repræsentanter for bl.a. skoleområdet, som har været et af lokaludvalgets fokusområder i den forløbne valgperiode.”

Tillykke
Lokaludvalgssekretariatet ser frem til samarbejdet med det nye lokaludvalg og velkommen til både gangangere og nye medlemmer. Det afgående lokaludvalg sidder ind til d. 13. marts, hvor Borgerrepræsentationen skal godkende de foreningsvalgte medlemmer og de opstillede politiske repræsentanter.

Den 6. marts er det sidste lokaludvalgsmøde med det afgående udvalg, hvor de afslutter deres fire år på posten. Samme aften holdes der også en reception, hvor tidligere og nyvalgte medlemmer kan hilse på hinanden.

Første arbejdsdag
Det nye Lokaludvalg trækker første gang i arbejdstøjet d. 20. marts, hvor de skal konstituere sig. Hvilket vil sige at de sammen skal vælge formand, næstformænd, hvordan de grupperer sig i underudvalgene og hvem der skal være formand for de enkelte fagudvalg.

Når konstitueringen er på plads, kan de hver især sætte sig til rette med deres nye titel, som lokaludvalgsmedlem i Kgs. Enghave, og med deres første dagsorden, når der efterfølgende er det første lokaludvalgsmøde med de medlemmer.

Resultat af valget

Område Navn Forening, 
organisation,
Brugerbestyrese etc.
Bymiljø 1 Ann Birk Vikkelsø Det Grønne Knæ
Bymiljø 2 Dan Jønsson Bådeklubben Sjællandsbroen
Bymiljø 3 Christian Krüth EF Askholm
Bymiljø 4 Kirsten Bjørton GF Sluseholmen
Bymiljø 5 Jan Fønss Sydhavnsforeningen
Bymiljø 6 Peter Ravn Afd. Bestyrelse for Karré 8, Frederiksholm
Kulturområdet 1 Paul-Erik Lind Havebyen Mozarts
Kulturområdet 2 Mathilde Lunderskov Børnenes Dyremark
Kulturområdet 3 Benny Pedersen Karens Minde Kulturhusforening
Kulturområdet 4 Hans Henrik Præstbo Skolebestyrelsen Ellebjerg Skole
Kulturområdet 5 Per Ramsdal Frederiksholms Kirke
Det sociale område 1 Anna Rosenblad Bestyrelsen for Brug Folkeskolen
Det sociale område 2 Joan Røge E/F Kalvebodhus
Det sociale område 3 Benny Sørensen Afd. 1046-4, Karré 18
Det sociale område 4 Brian Lentz Sydhavnscompagniet
Det sociale område 5 Elvira Ramovic Motionsklubben Sydhavnen

Politiske repræsentanter

Kirsten Lind  Enhedslisten
Klaus Pedersen Socialdemokraterne
Bendt Tobiassen Dansk Folkeparti
Jan Dam Konservative
Helle Dahn Radikale
Lasse Grosbøl Liberal Alliance
Steen Eriksen Socialistisk Folkeparti

Skriv en Kommentar