www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Om os

Kgs. Enghave Lokaludvalg er bydelens stemme udadtil. Vi gør vores bedste for at skabe sammenhæng mellem beboerne i Kgs. Enghaves drømme og ønsker for bydelens udvikling og den store politik ført af politikerne på Københavns Rådhus. Lokaludvalget skaber dialog mellem bydelens borgere og Københavns Borgerrepræsentation.

Hvem er vi?
Kgs. Enghave Lokaludvalg består af 23 repræsentanter fra foreninger og partier i bydelen. Kgs. Enghave. Kgs. Enghave Lokaludvalg er til for at sikre, at vi, der bor eller dagligt kommer i Kgs. Enghave og Sydhavnen bliver hørt i sager, der i særlig grad berører vores hverdag i bydelen. Vi blander os i sager, der vedrører Kgs. Enghave. Vi kommer med høringssvar til politikerne inde på Rådhuset om alt fra trafikproblematikken til etableringen af en ny skole i Sydhavnen. Vi sætter Kgs. Enghave på dagsordenen – og derfor er vi altid interesseret i at høre fra dig, hvis der er noget, som du mener vi bør sætte fokus på!

Bland dig
Du kan kontakte Kgs. Enghave Lokaludvalg, hvis der er noget, du synes, politikerne bør være opmærksomme på, når de træffer beslutninger om dit lokalområde. Det kunne fx være dine erfaringer med trafikale problemer, med tilbud inden for daginstitutioner eller noget helt tredje.

Lokaludvalget arrangerer også borgermøder og events, hvor du kan møde op og give din mening til kende. Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer og arrangementer på hjemmesiden, facebook eller ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Som borger i Kgs. Enghave kan du også deltage i Lokaludvalgets arbejdsgrupper. Grupperne arbejder med emner som trafik, miljø, bydelsplanlægning, kultur, børn og unge, fritid og sociale forhold.

Hvilke opgaver løser lokaludvalget?
Lokaludvalget er forpligtet til at afgive høringssvar til kommunen. Det foregår ved, at Borgerrepræsentationen sender sager i høring, når de ønsker en tilbagemelding fra borgerne på et konkret forslag. Det sker for at sikre, at politikerne får indsigt i borgernes erfaringer med forskellige problemstillinger og dermed bedre forudsætninger for at træffe beslutninger. Det kunne fx være i spørgsmål omkring etableringen af en ny skole, eller i forbindelse med ændring af trafiksituationen i bydelen.

Lokaludvalget forvalter en pulje til at støtte aktiviteter og arrangementer for Kgs. Enghaves borgere.

Læs mere om lokaludvalgene i København her