www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Der er tre fagudvalg under Lokaludvalget. De tre fagudvalg fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalgene, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets ordinære møde. Fagudvalgene mødes en gang om måneden – find datoerne i vores kalender eller henvend dig til sekretariatet.

Fagudvalg og formandskab

Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd. Udvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden. Modsat de øvrige udvalg er Forretningsudvalget ikke et åbent udvalg.

Bymiljøudvalget  arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur.
Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt.
Socialudvalget arbejder med integration, børn & unge, ældre, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse.

Fagudvalgene er åbne for aktive borgere, der har lyst til at være med. Henvendelse sker via sekretariatet.

Titel Navn Mail
Formand Joan Røge
1. næstformand  Hans Præstbro  Send mail
2. næstformand   Jan Fønss  Send mail
Formand for
Kulturudvalget
 Steen Eriksen  Send mail
Formand for
Socialudvalget
Johan Thornberg  Send mail
Formand for
Bymiljøudvalget
Ann Vikkelsø  Send mail