www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Overførselsagen 2018: det har vi fået i Sydhavnen
UDGIVET mar 2018 23

Onsdag den 21. marts indgik budgetpartierne på Københavns Rådhus en aftale, der følger op på budgettet for 2018. Aftalen sikrer en række nødvendige kapacitetsudvidelser på børneområdet – aftalen hedder Plads til byens børn. Læs mere om, hvad det har af betydning for Sydhavnen.

For Sydhavnens vedkommende er der afsat midler til at færdiggøre Fremtidens Fritidstilbud på Ellebjerg Skole og til at begynde byggeriet af den nye tre-sporede skole på Sluseholmen. Der er også afsat midler til at bygge et parkeringshus ved skolen – dette var åbenbart en del af købsaftalen for grunden til skolen. Det er desuden besluttet at afsætte midler til at SydhavnsCompagniet kan videredrive Clean House resten af 2018.

Kgs. Enghave Lokaludvalg er skuffet over at der ikke er blevet fundet midler til at istandsætte Østre Kapel på Vestre Kirkegård, men måske det kan være et projekt som den fremtidige områdefornyelse i Bavnehøj kan gå videre med.

Aftale om Overførselssagen 2017-2018 er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Læs den fulde aftaletekst om Overførselssagen her.


Skriv en Kommentar