www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET sep 2009 23

Den 4. april 2008 holdt Lokaludvalget kaffemøde med Ritt Bjerregård på Karens Minde, hvor medlemmerne fik lejlighed til at fremsætte deres individuelle bud på, hvad det er vigtigt at arbejde med i Kgs. Enghave/Sydhavnen.


UDGIVET sep 2009 23

Dato:   25-10-2007
Kgs. Enghave Lokaludvalg holdt Visionsseminar den 12. januar.

[Mere…]


UDGIVET sep 2009 23

Den 23. oktober flyttede fællessekretariatet endelig fra den midlertidige adresse på rådhuset ud lokalerne på Valdemarsgade og på Karens Minde.
[Mere…]


UDGIVET sep 2009 23

Dato:   12-10-2007
Lokaludvalget vedtog på sit møde den 11. oktober 2007 retningslinier for uddeling af puljemidler. Borger, foreninger og grupper kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer i Kgs. Enghave/Sydhavnen. Find mere information på hjemmesiden.