www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Pressemeddelse: Vedrørende Invitation til at deltage i møder om byudvikling af Stejlepladsen
UDGIVET jan 2019 15

Forretningsudvalget for Kgs. Enghave lokaludvalg har grundigt drøftet, om lokaludvalget skal tage imod invitationen fra By og Havn til at deltage i møderne i følgegruppen og foreningsgruppen vedrørende Stejlepladsen den 15. og 17. januar 2019.

Forretningsudvalget har besluttet ikke at deltage på nuværende tidspunkt. Forretningsudvalget opfordrer til, at møderne i de to grupper og planlægningen af byggeriet på Stejlepladsen sættes i bero indtil et eventuelt lovforslag om affredning er vedtaget. Til den tid vil lokaludvalget være indstillet på at indgå i den videre dialog.

Forretningsudvalget undrer sig over det tilsyneladende hastværk med at få sat gang i processen med byudviklingen af Stejlepladsen, og har især hæftet sig ved, at invitationerne til mødet blev sendt ud, før høringsfristen for lovforslaget om affredning af Stejlepladsen var udløbet.

Der har ikke været tid til, at lokaludvalget kunne nå frem til en fælles holdning til den videre proces.

Helt overordnet finder Forretningsudvalget, at processen er iværksat for tidligt i forhold til, at Stejlepladsen er fredet, og at lovforslaget om affredning endnu ikke er fremsat i Folketinget.

Forretningsudvalget finder, at formålet med at holde møderne på nuværende tidspunkt er uklar. Der foreligger ikke nogen dagsorden til de to møder, og det er ikke oplyst, hvem der er inviteret til at deltage i møderne, og hvordan By og Havn har fundet frem til deltagerne. Vi kan forstå, at invitationerne til følgegruppemødet den 15. januar er sendt til en mailliste, der blev oprettet i forbindelse med mødet med Overborgmesteren den 30. oktober sidste år, men det er ikke alle på maillisten, der har fået invitationen. Det er heller ikke begrundet, hvorfor der skal holdes møder i 2 forskellige grupper. Vi opfordrer til at fremtidige invitationer indeholder dagsorden for mødet samt en liste over deltagerne.

Med venlig hilsen

Joan Røge

Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg


Skriv en Kommentar