www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Puljefrist den 22. februar
UDGIVET feb 2016 15

Så er der snart igen frist til Kgs. Enghavepuljen! Send os din ansøgning senest midnat den 22. februar. 

Hvad skal puljemidlerne gå til?

Der lægges vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen (læs mere her) eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelen af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v.).

Din ansøgning

Begynd med at læse puljeguiden grundigt igennem, før du sender din ansøgning – Puljeguide Kgs. Enghavepuljen 

Tænk miljøet ind i din ansøgning – læs Guide til miljøvenligt arrangement

Ansøgning
Du skal ansøge via vores ansøgningsskema. Det er en pdf, der er mulig at tilføje tekst og cifre i.

  • Husk, at du skal gemme skemaet med din projekttitel på din computer, før du kan tilføje tekst i ansøgningsskemaet.
  • Sørg for, at du har den mest opdaterede version af Adobe Reader – download her
  • Ansøgningskemaet skal sendes til kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk
  • Bemærk, at der går en måned før din ansøgning behandles fra puljefristen. Kontroller derfor at dit projekts afholdelse ikke ligger for tæt på behandlingsdatoen. Kontakt os, hvis du er i tvivl.
  • Vær opmærksom på, at ansøgers navn og projekttitel samt beskrivelse af projektet fremgår af lokaludvalgets dagsorden, som er offentlig tilgængelig påkommunens hjemmeside.
  • Husk arrangementstilladelse, hvis dit projekt skal foregå i det offentlige rum –vejledning og ansøgning

Skriv en Kommentar