www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Puljefrist til Kgs. Enghavepuljen – 21. marts
UDGIVET mar 2016 15

Mandag den 21. marts er der frist for at søge både Kgs. Enghavepuljen og Kultuhavnpuljen. Send os din gode idé og hiv fat i os, hvis du får brug for hjælp.

Hvad skal puljemidlerne gå til?

Der lægges vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen (læs mere her) eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelen af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v.).

Ansøgning
Du skal ansøge via vores ansøgningsskema. Det er en pdf, der er mulig at tilføje tekst og cifre i. Ansøgningskemaet skal sendes til kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Læs om krav til ansøgningen og projektet og kriterierne for at søge puljen.

  • Kgs. Enghavepuljen – ansøgningsfrist den 21. marts
  • Kulturhavn-puljen – ansøgningsfrist den 21. marts (der er øremærket 50.000 kr.)

Skriv en Kommentar