www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Hvad skal puljemidlerne gå til?

Der lægges vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen (læs mere her) eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelen af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v.).

Kgs. Enghave Lokaludvalg lægger vægt på, at projektet eller aktiviteten lever op til et eller flere af nedenstående kriterier:

 • Foregår i Kgs. Enghave
 • Bidrager til netværksskabelse
 • Fremmer dialog
 • Styrker sammenhæng mellem byområderne i Kgs. Enghave
 • Bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen
 • Tager miljøhensyn i forbindelse med udførelse af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v.)

 

Lokaludvalget har også en række krav, de skal opfyldes og så er der også en række grunde til der ikke kan ydes støtte til projektet. Derudover har Lokaludvalget en række krav, som SKAL opfyldes:

 • Der ydes som udgangspunkt kun støtte til arrangementer med offentlig adgang – dog kan der være projekter der afgrænses fx i forhold til målgruppens alder.
 • Der ydes kun støtte i form af medfinansiering (egen medfinansiering kan fx være frivilligt arbejde).
 • Der ydes i udgangspunktet kun underskudsgaranti. Dette betyder, at genererer projektet overskud, fratrækkes dette overskud i støtten fra Kgs. Enghave Lokaludvalg.
 • Projekter der opnår støtte, skal nævne Kgs. Enghave Lokaludvalg i PR-materiale eller omtale. PR for projektet skal være synlig i hele Kgs. Enghave.

 

Der ydes ikke støtte til:

 •  Arrangementer, der allerede har fundet sted
 • Studierejser og studieophold
 • Varige driftsudgifter
 • Der ydes ikke støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.