www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Kgs. Enghavepuljen

Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker at opmuntre bydelens borgere til at skabe arrangementer og projekter, der styrker og udvikler bydelens identitet og sammenhængskraft.

To puljer

En del af Lokaludvalgets samlede puljemidler går til arrangementer, som Lokaludvalget selv står bag, og en del af midlerne er udmøntet i Lokaludvalgets puljer, som du som borger, forening eller lignende kan søge.

Lokaludvalget har afsat midler til to puljer; Kgs. Enghavepuljen og Julepuljen, som har forskellige størrelser og frister. Når du søger, skal du huske at din ansøgning bliver behandlet ca. en måned efter den frist, du har ansøgt. Det vil sige at hvis du sender din ansøgning den 20. januar, så behandles din ansøgning omkring den 20. februar.

Bemærk, at der ikke ydes støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.

VIGTIGT! Der kan ikke ansøges om midler til arrangementer, der er afholdt før ansøgningsfrist eller før uddeling af puljemidler.

Ansøgning

  • Husk, at du skal gemme skemaet med din projekttitel på din computer, før du kan tilføje tekst i ansøgningsskemaet.
  • Sørg for, at du har den mest opdaterede version af Adobe Reader – download her
  • Vær opmærksom på, at ansøgers navn og projekttitel samt beskrivelse af projektet fremgår af lokaludvalgets dagsorden, som er offentlig tilgængelig på Københavns Kommunes  hjemmeside.
  • Husk arrangementstilladelse, hvis dit projekt skal foregå i det offentlige rum – vejledning og ansøgning
  • Der skal indgå frivillige kræfter i projektet og det skal fremgå af ansøgningen
  • Send din ansøgning vedhæftet til kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk