www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Samarbejde på tværs af bydel(e)
UDGIVET feb 2015 20

Kgs. Enghave Lokaludvalg er flyttet fra sin adresse på Mozarts Plads og til nye kontorer på Karens Minde. Det gør vi bl.a. for at styrke samarbejdet med den kommende Områdefornyelse Sydhavn, der også får kontorer på Karens Minde.

Lokalt samarbejde

Lokaludvalgenes fremmeste opgave er at være bindeled i lokalområdet. Det gør vi ved at udbygge netværket, hjælpe nye netværk på vej og have kontakt til de relevante forvaltninger. Fx ved at hjælpe Fårelauget på benene, samarbejde om Foreningsdag på de lokale skoler og juletræsfest.

Samarbejdet med Områdefornyelsen Sydhavn kommer til udtryk både i det daglige kontorfællesskab, men også ved at være en del af områdefornyelsens styregruppe. Samarbejdet kan hjælpe med at bringe fokus til forskellige sager, som vi synes savner politisk opmærksomhed og økonomiske midler.

I løbet af efteråret har Lokaludvalget bl.a. været med til at afholde og deltage i workshops som Områdefonyelsen afholdte i forbindelse med udarbejdelsen af kvarterplanen. Lokaludvalget og lokaludvalgssekretariatet ser frem til at arbejde tættere og styrke samarbejdet efter sommerferien, når områdefornyelsen indvier sine kontorer og for alvor begynder på arbejdet med kvarterplanen.

Kgs. Enghave og forskning

Efter Aalborg Universitet er åbnet i vores bydel, er der opstået ind til flere samarbejder med undervisere og studerende. Vi har bl.a. samarbejdet med undervisere og studerende Scenarier for Sydhavnens fremtid, Kunst i det offentlige rum, Lokale medier som sammenbinding af Sydhavnen. På vores hjemmeside kan du finde en side rettet mod Studerende i Sydhavnen.

Private fællesveje

Et andet godt eksempel på samarbejde på tværs, er den kommende vejledning til vejlaug og lokalt foreningsliv. Her samarbejder otte lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen om at samle gode råd til grundejere på private fællesveje om at organisere sig. Lokaludvalgene og Teknik- og Miljøforvaltningen afholder bl.a. en workshop i februar, hvor grundejere og fagfolk fra de otte bydele samles og kommer med inputs til den kommende folder.

Vi ser frem til et nyt år med nye netværk, samarbejder på tværs af byer, forvaltninger og med uddannelsesinstitutioner.


Skriv en Kommentar