www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Sydhavnsønsker fra Lokaludvalget
UDGIVET jul 2015 09

Inden Kgs. Enghave Lokaludvalg gik på sommerferie, sendte vi vores ønsker for Sydhavnen til Borgerrepræsentationen. I september skal partierne til forhandlingsbordet og vi håber, at nogle af vores ønsker kommer med i Københavns Kommunes Budget16.

Ønskerne for vores bydel tegner en profil med fokus på sundhed og bevægelse, kultur, sammenbinding og lokal tilstedeværelse i bydelen. Med vores ønsker, håber vi at gøre opmærksom på, at Sydhavnen er en bydel, hvor der sker en masse nye tiltag, fx i form af metro, boligbyggeri og Områdefornyelse. Men samtidig ønsker lokaludvalget at gøre opmærksom på, at Sydhavnen stadig er en meget sammensat bydel med mange forskellige udfordringer inden for bl.a. sundhed og kultur, men også er en stolt bydel, der værner om lokalkolorit og historie.

Budgetforhandlingerne foregår i september, hvor du kan læse mere om, hvordan forhandlingerne er gået. Følg med her og på Facebook.

Her er oversigt over Kgs. Enghave Lokaludvalgs ønsker i listeform

 • Lokalt bemandet sekretariat i Sydhavnen kontra at dele sekretariatet med Vesterbro Lokaludvalg. Især grundet forestående arbejde med bydelsplaner, synergieffekt ved at være nærmere Områdefornyelse Sydhavn og styrke den lokale tilstedeværelse igennem øget inddragelse af borgerne.
 • Ny multihal ved Bavnehøj Idrætsanlæg, der både skal rumme en bredere vifte af idrætstilbud, men også kultur samt være samlende for nærområdet for både sydhavnere og vesterbroere.
 • Stibro, i form af cykel- og gangbro, over Sydhavnsgade som hjælp til sammenbindingen af det klassiske og nye Sydhavnen
 • Projekter på Karens Minde
  • Udvidelse af åbningstid på Karens Minde
  • Dræning af området omkring Karens Minde
  • Midler til færdiggørelse af fase 1 og 2 af ombygningen på Karens Minde.
  • Bibeholde den betjente/ bemandede åbningstid på Sydhavn Bibliotek på 32 timer i stedet for at nedsætte den til 18 timer, som en del af den nye bibliotektsstrategi
 • FerieCamp lokalt i Sydhavnen, så bydelens børn ikke skal rejse på tværs af byen for at benytte sommerferietilbuddet
 • Løft af de lokale folkeskoler, så de bl.a bliver det primære skolevalg for bydelens forældre, alle bliver madskoler og får en rolle som kulturbærende institutioner i bydelen
 • Ombygning af Østre Kapel på Vestre Kirkegård til kulturelle formål så som teater, kunstudstillinger, dans, akustiske koncerter og lignende.
 • Specifik sundhedsprofil for Kgs. Enghave. Vesterbro og Kgs. Enghave betragtes som en samlet bydel, og det påvirker bl.a. sundhedsdata for bydelen, der ikke afspejler, hvilke sundhedsmæssige udfordringer, der er i bydelen.

Skriv en Kommentar