www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Temaer

Kgs. Enghave Lokaludvalgs nyheder er sorteret i forskellige temaer. Tre af dem er struktureret omkring Lokaludvalgets faste udvalg; Socialudvalget, Kulturudvalget og Bymiljøudvalget. Her kan du finde nyheder, der relaterer sig til udvalgenes arbejde.

En af Lokaludvalgets store opgaver er at lave en bydelsplan for Kgs. Enghave. Den skal både bruges til at give politikerne på rådhuset input til, hvad der er behov for i Kgs. Enghave og tegner samtidig en retning for Lokaludvalget arbejde i de kommende år. Under temaet Bydelsplan har vi samlet de events og den information, der har at gøre med Bydelsplanen.

Kgs. Enghave Lokaludvalg er ansvarlig for at varetage Københavns Kommunes lokale miljøarbejde. Det gør vi blandt andet gennem Klima-naturskolen og gennem arbejdet med at skabe naturoplevelser på  det enestående naturområde, Tippen. Her bringer vi miljø- og naturvejledningen tæt på byen og inviterer by-børnene ud i naturen.

Mozarts Plads er et tema for sig. Her kan du læse om hvordan der arbejdes på at udvikle pladsen med henblik på at give den status som bydelens naturlige samlingspunkt for beboere fra både sluseholmen, haveforeningerne, P. Knudsens gade og alle jer andre.