www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Tildelt støtte

Får du tildelt støtte til dit projekt, får du automatisk tilsendt et evaluerings- og regnskabsskema. Skemaet skal udfyldes og indsendes sammen med regnskabet inden den endelige støtte kan udbetales.

  • Skemaet skal udfyldes inden den endelige støtte kan udbetales.
  • Evaluerings og regnskabskema skal sendes til sekretariatet
  • Send PR- og billedmateriale til Christine Hovgaard Jensen via fællespostkassen
  • Kontakt  sekretariatet, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ansøgningsprocessen
  • Ved henvendelse til sekretariatet, kan du få udbetalt op til 50 % af det tildelte støttebeløb

Alle ovenstående henvendelser skal ske til kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk