www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Arbejdet i lokaludvalget giver dig direkte indflydelse på Sydhavnens udvikling.

Du kan være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i Sydhavnen.

Lokaludvalget har tre primære opgaver i Sydhavnen:

1. Bindeled mellem rådhuset og borgerne

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Sydhavnen. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

2. Uddele penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på omkring 900.000 kr., hvoraf over halvdelen kan søges til projekter, der kommer Sydhavnen til gode.

Der er ansøgningsfrist en gang om måneden, og uddeling af puljemidlerne sker efter behandling på de månedlige lokaludvalgsmøder.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Sydhavnens borgere.

3. Skabe projekter, der udvikler Sydhavnen

En stor del af de årlige puljemidler, bruger lokaludvalget selv på projekter, der udvikler Sydhavnen.

Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Sydhavnen, og til indsatser i dele af Kgs. Enghave, der trænger til fokus.

I denne lille video kan du se, hvad lokaludvalg er for en størrelse, og hvad de gør godt for byen.

Om Kgs. Enghave Lokaludvalg

Læs mere om Lokaludvalget i Kgs. Enghave, og deres organisering her