www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Uanset hvordan man har mulighed for at bidrage, er det mest væsentlige, at man brænder for nærdemokrati og Sydhavnens byudvikling. Arbejdet i lokaludvalget er nemlig ulønnet, og derfor skal motivationen findes i passionen for Sydhavnen.

Når man stiller op som medlem i et lokaludvalg, skal man være opmærksom på at det kræver lidt tid, selvom det er ulønnet arbejde.

Tid og kompetencer

Som minimum skal man forvente at kunne afsætte 5-10 timer om måneden. De timer går primært til mødeaktiviteter. Blandt andet afholdes der lokaludvalgsmøder 11 gange om året. Alle udvalgsmedlemmer får tildelt to suppleanter, der kan deltage i møderne, hvis medlemmet skulle blive forhindret.

Derudover har både medlemmer og suppleanter mulighed for at byde ind på udvikling af projekter, samt at deltage i afviklingen af de forskellige aktiviteter vi afholder i bydelen. Det kunne fx. være borgermøder, julefesten eller Høstpicnic.

Medlemmerne skriver også høringssvar til kommunen, og ind imellem også debatter eller læserbreve til lokalaviserne.

Bag lokaludvalget står et professionelt sekretariat, der hjælper med jura, formidling af kontakter til kommunen, planlægning af events, møder og meget mere. Man skal derfor ikke afholde sig fra at stille op, fordi man er usikker på, om man kan finde ud af det.

Mangfoldighed

Københavns Kommune og Kgs. Enghave Lokaludvalg opfordrer til, at alle myndige interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold stiller op til valg til Lokaludvalget.

Det gør vi fordi mangfoldighed er en grundsten i det nære demokrati, og en nødvendighed, for at sikre at lokaludvalget står stærkest som repræsentant for et samlet Kgs. Enghave.