www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalget består af 23 repræsentanter fra partier og det lokale foreningsliv. Det seneste valgmøde blev afholdt den 26. februar 2018. Der afholdes valg til lokaludvalgene hvert 4. år efter kommunalvalget.

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav at du bor i Kgs. Enghave/ Sydhavnen, og du behøver ikke være formand, eller med i bestyrelsen i den forening, du repræsenterer.

Alle foreninger i Kgs. Enghave kan sende repræsentanter til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter i bydelen Kgs. Enghave.

Hold øje med indkaldelse til valgmøde

Efter et kommunalvalg vil lokaludvalgets sekretariat indkalde til valgmøde, hvorved du kan have mulighed for at stille op. Hold derfor øje på lokaludvalgets hjemmeside og facebook, når kommunalvalget nærmer sig.