www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vi er sammen om Sydhavnen
UDGIVET jan 2017 15

Alle jer der bor i Sydhavnen, er kernen i arbejdet med den nye bydelsplan. Bydelsplanen handler om, hvordan det er at bo og leve i en af Københavns mindste bydele og hvordan lokaludvalget kan hjælpe politikerne til at prioritere i hvilke projekter, der er vigtige for Sydhavnens borgere.

Tak for svar og inputs

Lokaludvalgsmedlemmerne har sat sig bag tasterne, klare til at skrive bydelsplanen. Med i baghovedet og på notesblokken har de en masse inputs fra alle jer, der bor, arbejder og er en del af foreningsliv i Sydhavnen. Lokaludvalget ved nemlig godt at de ikke ved alting. Derfor er der bl.a. blevet holdt en række workshops, borgermøder og lavet en digital spørgeskemaundersøgelse. Lokaludvalget fik omkring 450 svar og mange af jer der deltog, tog sig også tid til at skrive mange brugbare kommentarer. Spørgeskema-undersøgelsen har både bekræftet og åbnet øjnene for kendte og ukendte problemstillinger og oplevelser af at bo i bydelen. Både workshops, borgermøder og spørgeskemaundersøgelse vil danne grundlag for det videre arbejde med bydelsplanen.

Hvad skal der ske med SV?

Sydhavnen er en bydel der de senere år har fået en mere opmærksomhed end den gamle arbejderbydel traditionelt har fået. Det er vigtigt at der er en balance i byudviklingen, så den bliver bæredygtig, involverer dem der bor der og sker i det rette tempo. Der har været meget fokus på hvordan Sydhavnsgade adskiller det nye område på Holmene fra det gamle Sydhavnen. Men ikke så meget fokus på Bavnehøj, som ligger mellem det gamle Sydhavnen og Vesterbro. Lokaludvalget vil gerne have mere politisk fokus på fysisk og kulturel sammenhæng af de tre områder – med respekt for forskellighederne og bydelens egenart.

Kultur på tværs

I bydelsplanen skal der ligeledes fokus på udvikling af Kulturhuset Karens Minde, som spørgeundersøgelsen viste, er et meget populært sted. I den kommende tid skal der skabes klarhed over mulighederne i Pladehallen på Frederiksholm, i den nyere del af Sydhavnen. Her siger lokalplanen at en del af hallen skal bruges til kulturelle formål, som kommunen skal finansiere. Kvartershusets nye muligheder for både børn og gamle er også vigtige at støtte op om.

København vokser 

Mængden af københavnere bliver større hver måned og der er meget fokus på i borgerrepræsentationen at der skal være boliger til alle de nye borgere. Et andet vigtigt tema er at sikre plads til mangfoldigheden og diversiteten i bydelen midt i al den udvikling, der skyller ind over Sydhavnen. Ny og gammel, ung og ældre, fattig og rig – side om side. Men der skal være plads til både gamle og nye borgere – i boliger der er til at betale.

Vi fortsætter arbejdet

En række af de temaer lokaludvalget forsætter fra den gamle bydelsplan er bl.a. Sydhavnstippen, bæredygtighed, sundhed og lokale medier. Derudover er der et øget fokus på Fiskerihavnen, fastholdelsen af den sociale balance, hverdagsmisbrug og erhvervslivet i Sydhavnen.

Bydelsplanen skrives af lokaludvalget og er en form for idékatalog, som lokaludvalget selv kan bruge, men som Borgerrepræsentationens politikere og Københavns Kommunes forvaltninger kan søge inspiration i. Bydelsplanen ligger klar november efter de forskellige forvaltninger har læst dem og de har været i politisk behandling i Borgerrepræsentationen.

 


Skriv en Kommentar