www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Viden og Erhverv

Bydelsplanens udviklingsprincip vedrørende en strategi for at hæve bydelens uddannelsesniveau understøtter kommuneplanens visioner om at styrke innovation, viden og uddannelse under temaet Viden og erhverv i København. Samme temas vision om ”Bedre fysiske rammer for virksomheder” understøttes af bydelsplanens princip for udbygning af den kollektive trafik.

Visionerne i Kommuneplan 2011 er opdelt i tre overordnede temaer; Et godt hverdagsliv i København, Viden og erhverv i København og København som metropol for grøn vækst. Disse temaer danner grundlag for projekterne i bydelsplanen for Kongens Enghave og afspejler ligeledes opdelingen af bydelsplanen online.

Københavns kommuneplan gælder fra 2011 og gælder fire år frem. Du kan læse mere om kommuneplanen her.
Læs eller download den fulde bydelsplan for Kongens Enghave 2013 her.

Her på siden kan du læse den korte version af de første syv projektforslag fra bydelsplanen 2013. Tryk på linket i hver enkelt overskrift og kom til den lange version.

Projektforslag 12: Pleje og udvikling af Tippen
Sydhavnstippen er et biologisk rigt, natur- og kulturområde og et ganske specielt sted i Københavns Kommune. Lokaludvalget ønsker, i samarbejde med lokale kræfter, at udvikle Tippens kvaliteter som rekreativt område, som biologisk mangfoldigt naturområde samt at stedet bliver et forsøgslaboratorium, hvor naturen hjælpes til at rense den forurenede jord og vandet omkring. Herved kan der skabes mere viden om sådanne processer.

Projektforslag 13: Strategier for uddannelse og beskæftigelse
I Kongens Enghave er mange borgere uden arbejde og mange uden anden uddannelse end grundskolen. Lokaludvalget vil arbejde for at understøtte et øget beskæftigelses- og uddannelsesniveau i bydelen. I første omgang med en målrettet indsats over for folkeskoleeleverne, som på sigt skal suppleres af en indsats over for andre borgergrupper, der af forskellige årsager står uden arbejde samt en forudgående analyse af årsagerne til dette.

Projektforslag 14: Kollektiv trafik
Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker, at der etableres en metrolinje gennem Kongens Enghave til Ny Ellebjerg Station, forhåbentligt med åbning i 2022. Det er vigtigt, at de kommende stationer i deres udformning understøtter de funktioner og byrum, de bliver placeret ved. Metrolinien bør desuden kobles på en fremtidig letbane, der kobler bydelen til Hvidovre Hospital, som bydelen hører til.

Projektforslag 15: Strøggade i Sydhavnen
Kongens Enghave har brug for en strøggade med lokale indkøbsmuligheder; en levende handelsgade, som kan være det handelsmæssige samlingspunkt for hele bydelen, og hvor et varieret erhvervsliv, caféer og restauranter har mulighed for at udfolde sig og sætte præg på byrummet. Lokaludvalget ønsker, at Mozartsvej og Borgbjergsvej bliver omdannet til én lang strøggade, som på midten forbindes af Mozarts Plads.

 

Skriv en Kommentar