www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET aug 2019 16

To af Københavns borgmestre havde i går valgt at besøge Sydhavnen for at høre om lokale visioner og udfordringer for hvert deres område.

Om formiddagene kunne vi derfor byde velkommen til Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde og om eftermiddagen var det fungerende Teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård-Madsens tur til at se og høre mere om vores skønne bydel.

Vi siger tak for besøget


UDGIVET aug 2019 15

Københavns Kommune behandler i øjeblikket Plan for Københavns biblioteker 2019-2023 og Kultur- og fritidspolitikken 2020-2023 – og det er ved at være sidste chance, hvis du også gerne vil give din mening videre til vores politikkere på Rådhuset.

Kultur- og fritidspolitikken 2020-2023

De helt centrale begreber i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er fællesskaber, faciliteter og synergier, idræt og bevægelse, børn og unge samt kultur. Det er ud fra disse begreber at kommunen ønsker at udvikle kommunes kultur- og idrætsfaciliteter, udbud og tilgængelighed af fritidsaktiviteter. Kommunes ønsker dertil at fokusere på social inklusion, samskabelse omkring aktiviteter, bedre udnyttelse af uudnyttede kvm og en indsats for at nå de borger, der normalt ikke benytter sig af kultur- og fritidstilbud.

Plan for Københavns biblioteker 2019-2023

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på som fire fokusområder.

  • Det fysiske bibliotek
  • Det digitale bibliotek
  • Litteratur og læsning
  • Børn og unge

Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne.

 

På www.blivhoert.kk.dk, finder du både udkast til de to nye politikker, og du kan give dit høringssvar med.

Svarfristerne er 30. august og 1. september

 


Ingen behandling af puljeansøgninger i september
UDGIVET aug 2019 13

Vi behandler ikke puljeansøgninger på lokaludvalgsmødet den 19. september, da vi er ved at løbe tør for penge i puljen.

Næste ansøgningsfrist er den 20. september. Ansøgningerne vil blive behandlet på lokaludvalgsmødet den 24. oktober.

Du kan kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.