Medlemmer

Kgs. Enghave Lokaludvalg består i perioden 2022-2025 af 25 medlemmer, hvoraf 15 er foreningsrepræsentanter, og 10 er politiske repræsentanter.

Lokaludvalget består af repræsentanter for bydelens forskellige bestyrelser, foreninger og netværk og af repræsentanter fra de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden følger kommunalvalgets cyklus. 

Lokaludvalgets sammensætning

Foreningsrepræsentanter

 • Ann Birk Vikkelsø, Det Grønne Knæ
 • Brian Lentz, SydhavnsCompagniet
 • Dan Jønsson, Sydhavnsklubberne
 • Dorthe Eren, Karens Minde Kulturhusforening
 • Flemming Pedersen, Københavns Roklub
 • Hanne Bierring, H/F Frederikshøj
 • Hanne Mai Dalgaard, Sydhavnen Handler
 • Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner
 • Jimmy Rohde, Boligforening AKB Frederiksholm Karré 7
 • Joan Røge, EF Kalvebodhus
 • Klaus Scheuer, Grundejerforeningen Sluseholmen
 • Marie Storr-Paulsen, Børnenes Dyremark
 • Morten Sternberg, Sydhavn Sogns Menighedsråd
 • Sofie Ilsøe Sjöblom, Foreningen HUSET 2450
 • Steen Eilif Eriksen, Enghave Kanal

Politiske repræsentanter

 • Hans Præstbro, Socialdemokratiet (A)
 • Lotfi Boussnina, Radikale Venstre (B)
 • Anders Løve Kyhl, Konservative (C)
 • David Tange, Nye Borgerlige (D)
 • Thomas Buch, SF (F)
 • Ole F. Holleufer, Liberal Alliance (I)
 • Afventer, Dansk Folkeparti (O)
 • Vakant, Venstre (V)
 • Jan Fønss, Enhedslisten (Ø)
 • Vakant, Alternativet (Å)

Suppleanter

 • Anna Katarina Rosenblad, Foreningen Brug Folkeskolen
 • John Andersen, Sydhavnsforeningen
 • Irene Johnsen, Foreningen Frederiksholm Net
 • Lasse Ramovic Laustrup, Radikale Venstre (B)
 • Lilian Parker Kaule, Liberal Alliance (I)
 • Divin Wadimanya, Enhedslisten (Ø)

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd. Udvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende lokaludvalgets sager og dagsorden. Modsat de øvrige udvalg er Forretningsudvalget ikke et åbent udvalg.

 • Joan Røge, formand for lokaludvalget
 • Jan Fønss, 1. næstformand
 • Klaus Scheuer, 2. næstformand
 • Ann Birk Vikkelsø, formand for Bymiljøudvalget
 • Dorthe Eren, formand for Kulturudvalget
 • Hans Præstbro, formand for Socialudvalget