Der er stadig plads til suppleanter

Vil du eller en fra din forening være suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg?

Tilmeldingen til at stille op til valg til Kgs. Enghave Lokaludvalg er afsluttet. Ved fristens udløb havde vi 15 tilmeldte kandidater. Da der netop er 15 pladser til foreningsrepræsentanter i lokaludvalget, betyder det, at der er fredsvalg. De 15 indstillede kandidater vil formelt blive godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 24. marts.

Men der er stadig plads til suppleanter inden for de interessegrupper, der er repræsenteret i lokaludvalget.

De tre interessegrupper er:

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Hvis jeres forening har lyst til at opstille en suppleant, kan I altså stadig nå det. 

Som suppleant har du altid mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, fagudvalgsmøder, sociale arrangementer og ved lokaludvalgsmøder, når der er afbud fra et medlem.

Hvordan foregår det?

Du tilmelder din forening til suppleantlisten ved at skrive til lokaludvalgets sekretariat. Du skal vedhæfte dokumentation for, at din forening:

  • har aktiviteter i bydelen
  • er mere end 1 år gammel
  • har minimum 15 medlemmer

Husk at skrive, hvilken interessegruppe I som forening ønsker at repræsentere. Foreningerne vil blive optaget på suppleringslisterne i den rækkefølge, I skriver ind.  

Vær opmærksom på, at du ikke kan blive blive suppleant på vegne af en forening, der allerede har et medlem i lokaludvalget. 

Den 6. marts melder vi de indstillede kandidater og suppleanter til lokaludvalget og Borgerrepræsentationens Sekretariat. Kandidater og suppleanter bliver godkendt på førstkommende BR-møde den 24. marts. Vi afholder konstituerende møde for det nye lokaludvalg samme aften, den 24. marts 2022.